logo stor

Norsk Kabinforening | NKF | er en fagforening for kabinansatte. Vi organiserer majoriteten av de kabinansatte i SAS Norge.
NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO.
Kabinansattes Forbund er ett av ni forbund i LO Luftfart som med sine 8500 medlemmer er den største organisasjonen for luftfart i Norge.

logo stor

Norsk Kabinforening (NKF) er en fagforening for kabinansatte. Vi organiserer majoriteten av de kabinansatte i SAS Norge.
NKF er medlem av Kabinansattes forbund som er en del av Landsorganisasjonen (LO)
Kabinansattes forbund er også 1 av 9 forbund i LO luftfart, som har 8500 medlemmer og dermed den største organisasjonen for luftfart i Norge.
Det kun kabinansatte i SAS Norge som kan være medlem av NKF, men alle kabinansatte, uansett selskapstilhørighet, kan bli medlemmer i Kabinansattes forbund.

Norsk Kabinforenings overordnede mål:
Være den beste fagforeningen for kabinansatte
Være med på å sette dagsorden i arbeidslivsrelaterte saker
Utvikle nettverkene våre, offentlige og faglige – i Norge, Skandinavia og globalt
Utarbeide strategier for å oppnå målene våre


Prioriterte områder:
Arbeide for faste ansettelser med muligheter for deltid
Kjempe mot innleid arbeidskraft og sosial dumping
Arbeide for innflytelse over egen arbeidssituasjon og fritid
Bidra til et forutsigbart forhold til arbeidsgiver
Samarbeide med bedriften for å nå våre mål

Side 36 av 36