logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.
NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO.
Som ett av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi den største organisasjonen for luftfart i Norge.

logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.

NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO. Som et av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi sammen den største organisasjonen for luftfart i Norge.

1. mai-appell

tirsdag, 26 april 2016 10:30

Norsk Kabinforening og Norsk Cockpitforbund vil for første gang delta i 1. mai-markeringen i Oslo. Under parolen «Stopp utflagging av arbeidsplasser i norsk luftfart» vil vi sette fokus på den største utfordringen medlemmene våre nå står overfor – å miste jobben. Med Regjeringens forslag til å endre utlendingsforskriften slik at tredjelandsborgere kan ta arbeid på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk vil konsekvensene for våre arbeidsplasser være store. Vi skal sikre fremtiden for norsk luftfart, og jobber nå overfor Regjering, Storting, andre myndighetsorganer og alliansepartnere for å informere om konsekvensene av et slikt vedtak. Som et ledd i dette arbeidet inngår også 1. mai. Det vil derfor være viktig at så mange som mulig av våre medlemmer deltar bak vår parole.

Vi har ikke tradisjon for å delta i 1. mai-markering, men dette gir oss en unik mulighet til å synliggjøre vårt budskap. 1. mai har de siste årene hatt økt oppslutning, også blant yrkesgrupper som ikke tradisjonelt har deltatt. Det er med et samlet LO i ryggen at vi nå tar opp kampen for våre arbeidsplasser og fremtiden for norsk luftfart. Luftfarten og våre medlemmers situasjon er løftet helt til topps i LO-ledelsen. Gjennom LO Luftfart, som organiserer nærmere 9000 medlemmer, står vi samlet om at norsk luftfart fortsatt skal være en strategisk viktig næring for Norge.

Programmet på Youngstorget starter 1. mai kl. 11.25. Det er ikke nødvendig å være på plass så tidlig, men alle bør være der senest kl. 12.15. LO-leder Gerd Kristiansen taler kl. 12.25, og det er avmarsj for 1. mai-toget kl. 12.45. Vedlagt finner dere en oppsummering av høringsuttalelsen som Norsk Kabinforening og Norsk Cockpitforbund fremmer gjennom LO.