LOFAVØR INNBOFORSIKRING

KOLLEKTIV HJEM

Våren 2016 ble det fattet vedtak om å gjøre innboforsikringen enda bedre ved å utvide dekninger gjeldene fra og med 1. juni 2016. Dette innebærer at det ved store skader, ikke blir fratrekk for alder på innboet. Forsikringen dekker de faktiske kostnadene ved å kjøpe nytt. Dette er det ingen andre innboforsikringer som tilbyr.

Fra 1. januar 2017 kommer det flere positive endringer i forsikringen. Dette er godkjent i Fellesutvalget, og alle medlemmer vil motta brev fra NKF i desember med informasjon om endringene. Som vi informerte om i medlemsinformasjonen 25. november, blir det heller ingen prisøkning på forsikringen for 2017 (fortsatt 70 kr pr måned).

Du finner vilkårene til innboforsikringen "Kollektiv hjem" nedenfor:

Vi minner om at alle medlemmer, som ikke reserverte seg mot forsikringen da den ble innført, og som går ut i permisjon/ikke mottar lønn fra SAS, selv plikter å betale premien til NKF. Premien er NOK 70,- pr mnd og betales inn til konto: 5130.05.71615. Husk å angi at innbetalingen gjelder premien for kollektiv hjem og oppgi samtidig ditt lønnsnummer/navn.

 

Vilkår Kollektiv hjem