logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.
NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO.
Som ett av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi den største organisasjonen for luftfart i Norge.

logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.

NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO. Som et av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi sammen den største organisasjonen for luftfart i Norge.

ESPEN PETTERSEN

KANDIDAT:

AHP ESPEN PETTERSEN

LØNNSNUMMER: 38607                                   

FLYR: KORT

STILLINGSPROSENT: 100%         

BAKGRUNN/UTDANNELSE:

Fløyet i 26 år, hvorav 1 år i Air Europa (charter-base LPA) og 25 år i SAS.

Er samboer, bor i Oslo, og er 49 år. Har vært både AH, AS og AP. Er nå en av de «midlertidige degraderte Purserne». Har forventning om at denne avtalen respekteres, og at vi dermed er tilbake som AP 1.okt 2022. Fløyet kort/lang frem til 2013, deretter kortruter.

Har også jobbet som serviceinstruktør både i Oslo, Stockholm og København.  

Har tidligere vært styremedlem i NKF fra 2004 til 2018. Der har mye av mitt arbeidsområde vært innenfor tjenestegjøring og arbeidstid for CC, så dette er noe som jeg brenner for. Som tillitsvalgt har jeg blitt opplært blant annet i forhandlingsteknikk og sykeoppfølging/IA. Har også tatt studiet "Praktisk Arbeidsrett" som omhandler juridiske rettigheter innenfor det norske arbeidslivet. 

Før min tid som CC, jobbet jeg bl.a i Sjøforsvaret og Star Tour. 

Har studert journalistikk og mediefag i Gøteborg.

HVORFOR JEG STILLER TIL VALG:

Etter mange år som styremedlem i NKF, valgte jeg å gi meg da min periode var over i 2018. I løpet av det siste året, har engasjementet blusset opp og tanken på å stille til valg har kommet. Jeg er sterkt motivert og har et ønske om å bidra. Jeg vil kjempe for vår arbeidshverdag og vår fremtid som CC.

Det som nå skjer, med opprettelse av SAIL og Midsize, opplever jeg som skremmende. Jeg frykter det kan bety slutten på det selskapet som vi kjenner og jobber for, og få store konsekvenser for oss ansatte. Og det vil komme til å gjelde alle oss som er i SAS i dag, her er ingen unntatt. Å bevare jobbtrygghet, betingelser og vilkår vil bli fagforeningene i SAS sin tøffeste kamp i tiden som kommer. Vi som CC, er allerede definert som en lavtlønnsgruppe, og det er intet mer å gi. Vi må nå heve blikket, samarbeide på kryss og tvers, og stå sammen. Heldigvis har vi LO i ryggen, en mektig organisasjon som nå får sjansen til å vise sin styrke, og vi må bruke den for det det er verdt. 

Oppe i det hele må vi ikke glemme vår arbeidshverdag. Det er tross alt det som kjennes på kroppen i det daglige. Det har f.eks blitt mange dager med 4 og 5 leg, hvorav 2 x Nord-Norge samme dag ikke anses som drøyt fra vår arbeidsgiver. Dette er lange dager hvor vi ikke er ute av flyet, og toalett og matpauser føles som ikke-eksisterende. 

Generelt har vi for liten påvirkning på egen roster (særlig ønske om fridager). Der burde det absolutt være muligheter for forbedring!

Neste år skal NKF igjen i tariffavtaleforhandlinger. Min styrke er at jeg har deltatt på dette tidligere, og har erfaring fra mange tunge forhandlinger med selskapet gjennom årene. Jeg har opparbeidet meg god kjennskap til SAS-systemet samt de personer som deltar fra selskapet. Har også et godt forhold til både SNK, SCCA og CAU, og mener at et tettere samarbeide vil være helt nødvendig. Ikke bare mht selskapets fremtid, men også når det gjelder langruter og deltakelse der. Langrutene bør forøvrig være et felles skandinavisk produkt, hvor CC fra alle tre land jobber sammen.

Får jeg din stemme, lover jeg å jobbe hardt og med stort engasjement for NKFs medlemmer.

Godt valg!