logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.
NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO.
Som ett av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi den største organisasjonen for luftfart i Norge.

logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.

NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO. Som et av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi sammen den største organisasjonen for luftfart i Norge.

CHARLOTTE NATHALIE SVANØE

KANDIDAT:

AHP CHARLOTTE NATHALIE SVANØE

NNSNUMMER: 39400

FLYR: KORT                                                       

STILLINGSPROSENT: 100%

BAKGRUNN/UTDANNELSE:

2021 -                  Konsulent, Oslo Kommune, Vestre Aker

2015 -                  Air Purser SAS Norge (degradert okt 20)

1999 - 2015 Air Steward SAS Norge

1997 – 1999 Forlagssekretær Yrkesopplæring ANS

1994 - 1999     Kantinemedarbeider og Vikarierende leder

Scandinavia Service Partner 

2017 -                  Gruppetime Instruktør, SATS Norge

2005 - 2008 Bachelor i Utviklingsstudier, Høgskolen i Oslo

2009 - 2009 Politisk teori, Internasjonal politikk UiO

HVORFOR JEG STILLER TIL VALG:

Det er ingen tvil om at viktige saker og tider står for tur. Ledelsen i SAS bidrar ikke akkurat til ro i rekkene, og det er nok å ta tak i:

·       Ny runde med kollektivforhandlinger i 2022. Her er fremdeles lønn et viktig tema for meg!

·       Opprettelse av SAIL-base OSL og en eventuell overføring av ruter Sk tidliger har operert.

·       Oppsagte kollegaer med gjeninntredelse rett samtidig som selskapet ser ut til å ha en konstant ressursmangel. I min verden må SAS derfor ta tilbake disse kollegaer nå, det bevises i det daglige og til tider store omfanget av FX-meldinger.

·       Kabinansattes fritagelse fra arbeidsmiljøloven på tjenestegjøring som resulterer i en tøff arbeidsbelastning med lange dager,  4-2, 3-2 og lite helgefri.

I tillegg mener jeg at vi som jobber i den operasjonelle virksomheten og som er i frontlinjen til SAS, er viktige! Jeg er opptatt av at det fremdeles skal være mulig om ønskelig, å kunne inneha en 100% stilling som flyvende, og ikke minst at vi fortsetter med det i et SAS Norge.  

Jeg ble ansatt i SAS april 1999, først som AS frem til jeg ble AP mai 2015 (overtallig/degradert okt 20). Har alltid fløyet 100% bortsett fra tre perioder med permittering pga korona. 

Jeg har alltid vært engasjert i arbeidsplassen min og mellom de to første permitteringsperiodene stilte jeg som kandidat til styrevervet i NKF. Ble etter hvert fullverdig styremedlem og var med på de viktige kollektivforhandlingene med SAS i november 2020 som så kjent endte i brudd. Hos Riksmegleren i januar 2021 kom vi frem til et resultat som vi i NKF-styret var godt fornøyde med, pandemitiden tatt i betraktning og som ved uravstemning, hvor 75% av medlemmene deltok, ble godkjent med 95%. Etter dette ble jeg permittert fra SAS en tredje gang og ingen visste vel da at denne runden skulle bli den lengste. Jeg var heldig og fikk 100% jobb som konsulent i Oslo Kommune, bydel Vestre Aker ved Vaksinesenteret. 

I juli var jeg tilbake 100% både i SAS og NKF, men til tross for permitteringen og ny fulltids jobb har jeg hele tiden holdt meg oppdatert, vært engasjert og lest hver eneste mail vi har fått til styret. Et styre jeg forøvrig har hatt en stor glede av å være en del av. Jeg opplever at det er godt samarbeid, god tone, vi er villig til å lytte til hverandre og diskuterer saker på en konstruktiv måte og kommer fram til enighet. Jeg stiller til gjenvalg da jeg ønsker å fortsette å jobbe for engasjerte kollegaer og medlemmer gjennom det viktige og konstruktive samarbeidet dagens styre har.

 

Uansett utfall ønsker jeg alle medlemmer et Godt Valg!