logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.
NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO.
Som ett av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi den største organisasjonen for luftfart i Norge.

logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.

NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO. Som et av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi sammen den største organisasjonen for luftfart i Norge.

TONE SPORSHEIM

KANDIDAT:

A/P TONE SPORSHEIM

Lønnsnummer: 38220

FLYR: KORT

STILLINGSPROSENT: 100%

BAKGRUNN/UTDANNELSE:

Den viktigste grunnen til at jeg ønsker å stille til valg som dere tillitsvalgt er mitt store engasjement, brede erfaring og kunnskapen jeg har fått tilegnet meg som deres tillitsvalgt i til sammen 4,5 år i NKF. Jeg innehar spisskompetanse om våre avtaler, herunder FTL, samt arbeidet til NKF. Jeg har øye og nøyaktighet for detaljer, og strategi og integritet når det gjelder beslutninger. Jeg har også fått erfaringer fra forhandlinger med SAS i mine år som tillitsvalgt.

Jeg har vært mest engasjert og involvert i tjenestegjørings-gruppen i NKF. Jeg har også vært i «slingekomiteen» i alle årene mine i NKF. Der pågikk det er et utfordrende, møysommelig og, til tider, frustrerende stykke arbeid – spesielt rundt fatigue, dvs balanse arbeid og fritid. Jeg håper å kunne fortsette dette arbeidet som er så viktig for oss alle.

Jeg startet å fly i SAS i 1990. Jeg jobbet i kort/lang gruppen, før jeg ble purser i SAS i 2004. Har også arbeid som monitor/«safety coordinator» i til sammen ca. 11 år. 

HVORFOR JEG STILLER TIL VALG:

Jeg har vært så heldig å ha blitt valgt av dere til å være deres representant overfor SAS i vel fire år til sammen nå – og søker igjen deres tillit til å gjøre jobben som ligger foran oss. 

Jeg har vært tillitsvalgt i to perioder; Først fra 2015-2017, så fra 2018-2020. Jeg er igjen klar for å brette opp ermene for å slåss DERES saker. Jeg har tid, engasjement, kunnskap og erfaring.

Jeg kjenner både SAS og NKF sin historie godt, og har erfaringer med tidligere KA forhandlinger – noe jeg mener er en fordel ved de kommende forhandlingene, som også denne gang kommer til å bli utfordrende. Ved å kjenne historien og dagens situasjon godt, min spisskompetanse når det gjelder kollektivavtalene og FTL, samt erfaring fra diverse møter og forhandlinger med SAS, anser jeg meg selv å være en god kandidat til beste for NKF sine medlemmer. Jeg mener å inneha den «tyngden» og kunnskapen som kreves for jobben. Jeg ønsker å være med på å påvirke fremtiden til det beste for alle våre medlemmer – unge, gamle, RP, deltid, heltid. 

Vi står overfor store utfordringer fremover, med kontinuerlige endringer i selskapet, samt angrep på våre lønns- og arbeidsvilkår. Jeg er tilhenger av å tenke nytt, og løse utfordringer med størst mulig grad av frivillighet og var bl.a. NKF sin representant overfor SAS for å få på plass 61/10 i min første periode som tillitsvalgt.

Jeg håper på fornyet tillit fra dere, så skal jeg love å igjen være kampklar og kjempe våre felles saker.

Godt valg. 

Mer i denne kategorien « ESPEN PETTERSEN