logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.
NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO.
Som ett av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi den største organisasjonen for luftfart i Norge.

logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.

NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO. Som et av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi sammen den største organisasjonen for luftfart i Norge.

ELIN ROVERUDSETER

KANDIDAT:

AHP ELIN ROVERUDSETER

LØNNSNUMMER: 35013                                 

FLYR: KORT

STILLINGSPROSENT: 80%         

BAKGRUNN/UTDANNELSE:

Erfaring:      

-       27 år som kabinansatt, siste 8 år som Purser/degradert overtallig

Purser.

-       Nåværende styremedlem i NKF.  

-       3 år som forbundsleder 2017-2019 og nåværende 2020-> for Kabinansattes Forbund i LO

-       Verneombud for SAS kabin fra 2008-2017 siste to årene som koordinerende verneombud.

-       Før karrieren i luftfarten har jeg erfaring fra hotell, reisekonsulent, reiseleder, kulturrepresentant m.m. og har bodd mange år i utlandet i både Sverige, Hellas, Nederland, Karibien og USA. 

Utdannelse:

-       3 årig videregående skole. 

-       Reiselivslinjen Wang

-       Arbeidsrett fra UIO

-       Psykologi og Arbeidsmiljø fra Kristiania Høyskole

-       Utdannet Medisinsk Sekretær fra Treider NKI. 

-       Diverse kurs i bl.a. konflikthåndtering, jussen i konflikthåndtering, HMS grunnkurs m.m. 

HVORFOR JEG STILLER TIL VALG:

Jeg har nå hatt en periode med den dyktige gjengen i NKF-styret. Jeg føler meg priviligert og heldig som har fått lov til å jobbe med dette stødige NKF-styret, og er klar for en runde til. Vi i styret hadde en utfordrende start i fjor høst, men til tross for mange helt nye i styret, og stor arbeidsmengde som følge av luftfartens største krise, så har vi stått støtt sammen som styre. Jeg ønsker å fortsette mitt engasjement med å jobbe hver bidige dag for at vi skal ha en jobb å gå til, med vilkår vi kan leve med, og en lønn vi kan leve av, løse tvister og saker og stå på for alle kolleger. 

Vi opplever nå ettermælet av SAS’ og luftfartens største krise. Jobb nr 1 for tillitsvalgte er å bevare arbeidsplassene, og ikke la oss skremme av stadige kreative krumspring som truer jobbene våre. Har vi ingen jobb, så har vi heller ingen vilkår og lønn å kjempe for. Men nå er det nok! Vi har gitt nok. Vi har forsaket nok. Vi har blitt oversett, undervurdert og glemt nok nå. Vi har ingenting mer å gi i form av lønn og vilkår. Vi skal ikke lenger godta å være en lavtlønnsgruppe i et sikkerhetsyrke.  

Under pandemien er vi også blitt klar over at vi tilhører en yrkesgruppe med en s.k. kritisk samfunnsfunksjon. Ingenting i våre vilkår eller lønn gjenspeiler samfunnsfunksjonen eller viktigheten av jobben vår, som er å sørge for- og ivareta sikkerheten til andre mennesker. Under fjorårets kollektivforhandlinger fikk vi gjennom vårt krav om helligdagstillegg. Dette var en prinsipielt svært viktig forbedring av avtalen vår fordi dette tillegget gir sykepengegrunnlag, feriepengegrunnlag og er pensjonsgivende, og vi får en kompensasjon for å jobbe på dager som folk tar for gitt at man har fri eller godt betalt i andre bransjer og yrker.  

Om jeg blir gjenvalgt til styret i NKF så skal jeg fortsette å jobbe for en sterkt forbedret kollektivavtale under K22. Vi skal opp i lønn, og vi skal tilnærme oss Arbeidsmiljølovens regler der det er mulig. Jeg er også en tilhenger av at de tillitsvalgte er vaktbikkje på at inngåtte avtaler og lovverk ikke brytes, og også at avgjørelsene til tillitsvalgte ikke er basert på følelser og hastverksarbeid, men av fakta på bakgrunn av grundig juridisk vurdering, og at man har risikovurdert enhver endring før man underskriver på drastiske forandringer av kollektivavtalen, som de som ansatte må leve med i år framover, og kanskje resten av yrkeskarrieren. 

Godt valg