Kabinansattes Forbund

Kabinansattes Forbund (KF) er et LO forbund, under LO Luftfart. KFs leder er Nina Nordheim Pedersen, og hun er også reprentert i LOs sekretariat.

KF har inngått et tett samarbeid med ett annet LO forbund, Norsk Flyger Forbund. 

 

Vedlagt ligger vedtektene til KF.

Vedtekter Kabinansattes Forbund