Skriv ut denne siden

Vedtekter

NKFs vedtekter ble sist justert på Årsmøtet den 8. mars 2019.

NKFs vedtekter

 

Vedtekter for NKF Eiendom AS 

Vedtekter NKF Eiendom AS

Tillegg til vedtektene for NKF Eiendom