Skriv ut denne siden

Prinsipprogram for Norsk Kabinforening

OMRÅDER NKF ØNSKER Å PRIORITERE:

  • Bedriftens strategiarbeid
  • Strategi for bedring av lønns-og arbeidsforhold

 

OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET I NKF:

  • Jobbsikkerhet
  • Arbeide for et forutsigbart forhold til arbeidsgiver
  • Styrke de kabinansattes innflytelse over egen arbeidssituasjon
  • Skape et nettverk av kontakter i det offentlige, media samt andre fagforeninger
  • Prioritere og videreutvikle internasjonalt arbeid og kontaktnett