logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.
NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO.
Som ett av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi den største organisasjonen for luftfart i Norge.

logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.

NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO. Som et av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi sammen den største organisasjonen for luftfart i Norge.

Forsikringer

HELP ADVOKATFORSIKRING

Du finner vilkårene for HELP advokatforsikring nedenfor. 

Fra 1.mars 2019 innfører vi HELP advokstforsikring. Da får du din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. 

Forsikringen koster 62,- per måned, og vil faktureres fra HELP. 

Kontaktinformasjon til HELP: Tlf: 22 99 99 99 eller post@help.no


Vilkår HELP advokstforsikring

LOFAVØR INNBOFORSIKRING

Du finner vilkårene LOfavør innboforsikring nedenfor:

Vi minner om at alle medlemmer, som ikke reserverte seg mot forsikringen da den ble innført, og som går ut i permisjon/ikke mottar lønn fra SAS, selv plikter å betale premien til NKF. Premien er NOK 70,- pr mnd og betales inn til konto: 5130.05.71615. Husk å angi at innbetalingen gjelder premien for kollektiv hjem og oppgi samtidig ditt lønnsnummer/navn.

Vilkår LOfavør innboforsikring

Har du spørsmål om LOfavør innboforsikring, kan du ringe LOfavør medlemsservice på: 416 06 600 

 

NKFs FORSIKRINGSORDNING VED PERMISJON

Vi minner om at medlemmer av NKFs forsikringsordning som går ut i permisjon/ikke mottar lønn fra SAS, selv plikter å betale forsikringspremien til NKF. Du betaler ikke medlemskontingent til NKF dersom du ikke mottar lønn.

Uavhengig av dette må du betale forsikringspremien for å fortsatt kunne være med i ordningen. Premien er kr. 595,- i måneden fra og med februar 2016, og betales til konto 5130.05.71615. Husk å angi at innbetalingen gjelder forsikringspremien og oppgi samtidig ditt lønnsnummer/navn. Vi ber om at du betaler inn premien månedsvis da dette letter administreringen av innbetalingene. Spørsmål rundt dette kan rettes til nkf@kabin.no.

Informasjon forsikringsordningen oppdatert mai 2017

Fra 1.1.2016 ble behandlingforsikringen overført til SAS og leveres av SpareBank 1. Nummeret til behandlingsforsikringen i SpareBank 1 er: 21 02 54 52


Presentasjonen nedenfor ble holdt på pensjons- og forsikringsmøtene høsten 2017:

Pensjon og forsikring


Nedenfor finner du forsikringsvilkår, forsikringsbevis med mer i forbindelse med forsikringer du har tegnet gjennom Norsk Kabinforening.

Datoene på vilkårene som er knyttet til de ulike forsikringsdekningene som er tegnet gjennom NKF kan være datert noe tilbake i tid. Det betyr at datoen som fremkommer er datoen for de sist endrede og utarbeidede vilkårene. Datoen vil bli justert dersom det utstedes nye og endrede vilkår.

Fra 1. mai 2020 er grunnbeløpet (1 G) NOK 101 351,-.

Forsikringsbevis – Gruppeliv og annen sykdom

Forsikringsbevis - Fritidsulykke

Vilkår - Gruppeliv

Vilkår - Fritidsulykke og annen sykdom

Tilleggsvilkår - Annen sykdom

 

Skademelding - Annen sykdom

Skademelding - Fritidsuykke

Skademelding - Gruppeliv

 

Vilkår - Kritisk sykdom

Forsikringsbeviset for Kritisk sykdom sendes hjem til den enkelte fra forsikringsselskapet. 

 

Forsikringsbevis - Loss of licence

Vilkår - Loss of licence