logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.
NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO.
Som ett av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi den største organisasjonen for luftfart i Norge.

logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.

NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO. Som et av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi sammen den største organisasjonen for luftfart i Norge.

Tariffavtalen

TARIFF INFORMASJON KA20

TARIFFAVTALEN 2018-2020

Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021

PER DIEM 2018

LØNNSTABELL 2018

F0 - AVTALE, RUTINER OG HÅNDTERING

 

STYRETS KONTORDAGSATS
Med virkning fra 1.1. 2009 fastsettes kronebeløpet i kontordagssatsen av styret i Norsk Kabinforening.
Kronebeløpet har fra og med 1. oktober 2018 vært 750,- .
Kontordagssats:
00 – 06 = betales ikke kontordagssats
06 – 24 = betales 750,- som kontordagssats
Internatopphold = kr. 150,- (når fullpensjon dekkes av NKF)
Diettgodtgjørelse ved reiser utenfor kjerneområdet gis i henhold til satsene i det enkelte land, ref. statens reiseregulativ.