Vedtekter

NKFs vedtekter ble sist justert på Årsmøtet den 8. mars 2019.

NKFs vedtekter

 

Vedtekter for NKF Eiendom AS 

Vedtekter NKF Eiendom AS

Tillegg til vedtektene for NKF Eiendom