Styret 2018-2019

Styret Veteranklubben2016

 

Leder: Knut-Jørgen Næss, mobil: 911 56 885 
Sekretær: Torgunn Grøthe Sandnes, mobil: 411 45 443 
Kasserer: Anne Wøien, mobil: 920 98 050
Styremedlemmer: 
Elisabeth Esmark, mobil; 926 05 433
Berit Kaarbø, mobil: 922 17 749
Marianne Nilsskog Simsonsen, mobil: 922 34 969

Årskontingenten er p.t. kr. 300,-
Alle innbetalinger skjer til kontonr. 0530 09 22823
Veteranklubben NKF v/Anne Wøien
Badebakken 4
0467 OSLO

Husk å merke innbetalingen med navn.

Ved innbetaling av kontingent for medlemmer som bor i utlandet, må følgende informasjon fylles inn:
Ditt IBAN-nummer
BIC: DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer: NO8905300922823

Ønsker du å stille til valg i Veteranklubben?
Vennligst ta direkte kontakt med Valgkomiteen for 2016/17:
Liv Almestad tlf.  920 24 718 eller Solveig Mohr