logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.
NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO.
Som ett av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi den største organisasjonen for luftfart i Norge.

logo stor

Norsk Kabinforening er den største kabinforeningen i SAS Norge.

NKF er en del av Kabinansattes Forbund i LO. Som et av ni forbund i LO Luftfart, med sine 8500 medlemmer, utgjør vi sammen den største organisasjonen for luftfart i Norge.

Norsk Kabinforenings overordnede mål:
Være den beste fagforeningen for kabinansatte
Være med på å sette dagsorden i arbeidslivsrelaterte saker
Utvikle nettverkene våre, offentlige og faglige – i Norge, Skandinavia og globalt
Utarbeide strategier for å oppnå målene våre


Prioriterte områder:
Arbeide for faste ansettelser med muligheter for deltid
Kjempe mot innleid arbeidskraft og sosial dumping
Arbeide for innflytelse over egen arbeidssituasjon og fritid
Bidra til et forutsigbart forhold til arbeidsgiver
Samarbeide med bedriften for å nå våre mål

Side 34 av 34