KABINANSATTES FORBUND
Kabinansattes Forbund er et forbund i LO som organiserer kabinansatte. Over 975.000 norske arbeidstakere er organisert i LO. Kabinansattes Forbund er også en del av LO Luftfart som samordner LO-forbundenes interesser innen luftfart.
Kabinansattes Forbunds hovedoppgave er å sikre deg som medlem gode lønns- og arbeidsvilkår for ditt yrke som kabinansatt, og gode fordeler i privatlivet gjennom fordelsprogrammet LOFavør. 
Arbeidslivet  som kabinansatt utfordres av uoversiktlige organisasjonsformer, bruk av innleie- og bemanningsforetak og sosial dumping. Kabinansattes Forbund vil derfor engasjere oss mot sosial dumping og for faste stillinger hos reell arbeidsgiver.
Back to Top